Dejavnost

Splošno gradbeništvo, visokogradnje, nizkogradnje in zaključna dela v gradbeništvu.

Visokogradnje

Med visokogradnje štejemo zgradbe, ki imajo temelje v zemlji in se nadaljujejo v višino z eno ali več etaž.

Podrobno

Nizkogradnje

Nizkogradnje ali gradbeno inženirski objekti. Mednje se uvrščajo objekti, namenjeni zadovoljevanju tistih človekovih materialnih in duhovnih potreb ter interesov, ki niso prebivanje ali opravljanje dejavnosti v stavbah (ceste, mostovi, daljnovodi, itd.).

Podrobno

Ostala dela

Zaključna dela v gradbeništvu ali gradbeno obrtniška dela so dela s katerimi dobi gradbeni objekt končno obliko in začne služiti namenu za katerega je bil zgrajen. Dela se izvajajo po zaključku večine gradbenih del, se pravi ko je objek zgrajen do tretje podaljšane gradbene faze.

Podrobno

Aktualno

Prenova spletne strani

Spletne vsebine so v prenovi. Hvala na razumevanju.

2.3.2012