Nizkogradnje

Nizkogradnje ali gradbeno inženirski objekti. Mednje se uvrščajo objekti, namenjeni zadovoljevanju tistih človekovih materialnih in duhovnih potreb ter interesov, ki niso prebivanje ali opravljanje dejavnosti v stavbah (ceste, mostovi, daljnovodi, itd.).

Za vas izvajamo naslednje dela:

• Gradnja ceste
• Saniranje in gradnja mostov
• Tlakovanje
• Izkopi
• Izkop in montaža bazenov
• Urejanje okolice

Aktualno

Prenova spletne strani

Spletne vsebine so v prenovi. Hvala na razumevanju.

2.3.2012